износен

износен
прил. - експортен
прил. - изтъркан, изхабен, похабен, употребяван, овехтял, извехтял
прил. - изгоден, на добра цена, на сметка, евтин
прил. - полезен, приемлив, сгоден
прил. - икономичен
прил. - изтрит
прил. - опърпан, дрипав, парцалив
прил. - разнебитен, раздрънкан
прил. - мърляв, мръсен, развлечен
прил. - остарял, негоден
прил. - стар, вехт

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • опсолетен — (лат. obsoletus) застарен, изветвен, износен, излитен, неупотреблив (особено за зборови и изрази) …   Macedonian dictionary

  • вехт — прил. овехтял, износен, изтъркан, стар, остарял, старомоден, взел дал, изостанал, изоставен, напуснат, неподдържан, негоден прил. отживял, някогашен, отдавнашен, минал в архивата прил. похабен …   Български синонимен речник

  • добър — прил. благ, мек, хрисим, смирен, снизходителен, състрадателен, милостив, отзивчив, човешки, добродушен, бащински прил. добряк, наивник, доверчив прил. доброкачествен, хубав, харен, както трябва, като хората прил. благоприятен, полезен, доходен,… …   Български синонимен речник

  • дрипав — прил. парцалив, скъсан, съдран, опърпан, одърпан, одрипавял прил. беден, сиромах, просяк прил. износен, изтъркан …   Български синонимен речник

  • евтин — прил. на добра цена, на ниска цена, изгоден, износен, икономичен, с малко пари, на безценица прил. незначителен прил. безвкусен, крещящ, панаирджийски прил. претрупан, натруфен прил. долнокачествен, долнопробен прил. дреб …   Български синонимен речник

  • изгоден — прил. полезен, доходен, износен, на сметка, благоприятен, резултатен, ценен, лукративен, утилитарен прил. удобен, сгоден, навременен прил. добър, завиден прил. евтин, икономичен …   Български синонимен речник

  • изтрит — прил. избърсан, изтъркан прил. изличен, заличен, измит, изчистен, затрит, премахнат прил. похабен, изхабен прил. банален, просташки, вулгарен, прост, блудкав, безинтересен, плосък прил. износен, овехтял …   Български синонимен речник

  • изтъркан — прил. протрит, изтрит, протъркан прил. изхабен, извехтял, овехтял, похабен прил. стар, остарял, старомоден, демодиран, преминал времето си прил. банален, прост, просташки прил. безинтересен прил. плосък, скучен, вял, безс …   Български синонимен речник

  • изхабен — прил. похабен, употребен, захабен, изтрит, изтъркан, не влиза в работа, взел дал, стар, негоден, негоден за употреба, износен, развален, свършил, изпял си песента прил. прахосан, разпилян, пропилян прил. слаб, изтощен, немощен, безсилен прил.… …   Български синонимен речник

  • икономичен — прил. пестелив, спестовен прил. евтин, на добра цена, изгоден, износен, с малко разноски прил. скъпернически прил. на сметка прил. стиснат …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”